Vad gör vi?

Bromstensskolans föräldraförening

För dig med anknytning till Bromstensskolan

Tradition och trivselVarje år i slutet av vårterminen eller i början av höstterminen arrangerar Föräldraföreningen Bromstensskolans dag. Med korvgrillning, lotterier, servering, andra arrangemang och med uppträdanden från skolans elever har vi skapat en tradition (som dessutom ger ett ekonomiskt bidrag till föreningens verksamhet). Bland andra traditioner är att Föräldraföreningen ger en premie till dem som varit skolpoliser under åren, ger bidrag till julpyslet (15 kr/barn) mm. Vi ger olika små eller litet större bidrag för det lilla extra som kanske kan fungera motiverande och skapa trivsel hos elever och personal. Styrelsen beslutar vad föreningen ska satsa på och informerar fortlöpande om vart pengarna går.


 

Information och diskussion

 


På styrelsemöten och klassombudsmöten – där alla föräldrar givetvis är mycket välkomna - informerar skolan om frågeställningar som är av allmänt intresse. Vi tar upp de frågor som kommer från medlemmarna och försöker ge föräldraperspektivet. Vi informerar vidare dels i mötesprotokoll, dels i kontaktblad som kommer ut två gånger per termin och som skickas med alla elever hem. Vi tar på klassombudsmötena upp speciella ämnen med inbjudna föredragshållare.


 

Opinion och konfrontation


 

Politiska och tjänstemannabeslut skapar ramarna för skolans verksamhet.  I en viss mening är också föräldraföreningen en intresseförening. Vi vill driva frågor i stort och smått för att påverka både skolledning, förvaltning och stadsdelsnämnd i de frågor som vi alla anser vara viktiga. Vi vet att de stora politiska besluten kan vara svåra att påverka, men vi tror också att en livaktig föräldraförening gemensamt med andra kan arbeta för Bromstenskolans framtid. Men opinion handlar inte bara om att prata om vad någon annan borde besluta. Vi tycker också att vi har ett eget ansvar som föräldrar, både att engagera oss men också i det lilla. Bland frågorna som med regelbundenhet kommer upp t ex i Kontaktbladet är trafikvett för föräldrar när man skjutsar sina barn till Bromstensskolan.Vill du också vara med?

Har du barn i Bromstensskolan och vill vara med och påverka - skicka ett mail till  info@ffbromsten.se