Att bli medlem

Bromstensskolans föräldraförening

För dig med anknytning till Bromstensskolan

Föreningen


Bromstensskolans föräldraförening bildades 2002 ur den tidigare Hem- och skolaföreningen.


Uppgiften är att vara en kontakt mellan hemmen och skolan i deras strävan att ge barn en trygg uppväxtmiljö och främja deras allsidiga utveckling.


Medlemmar


Alla med barn på Bromstensskolan kan vara medlemmar. Medlemsavgiften har sedan några år varit 100:- per familj och läsår, och den bestäms vid årsmötet. Årsavgiften används till förbättrande aktiviteter inom skolan.

Postgiro

Pg nr 685470-7


Uppge barnets namn vid inbetalning. Om ni har flera barn i skolan uppger ni ett av namnen.


Medlemsavgiften gäller per familj (inte per barn) och år.