Hur fungerar föreningen?

Bromstensskolans föräldraförening

För dig med anknytning till Bromstensskolan

Styrelsen

Medlemmarna väljer en styrelse vid årsmötet med totalt 8 ledamöter.  Styrelsemöten hålls 1 gång varannan månad under terminstid och med skolledning och representanter för lärare som adjungerade deltagare. Det är tillfället att ta upp frågor kring skolans ekonomi, ordning, trivselfrågor eller för den delen kunskapsmål.


Klassombud

I varje klass väljs i början av hösten två klassombud, föräldrar som svarar för att både informera men också föra fram åsikter å klassens vägnar. Klassombudsmöten hålls varannan månad, och det är öppet för föreningens alla medlemmar. Det är tillfället att föra fram information; ibland ges särskilda föreläsningar, men här ges också tillfälle till debatt och diskussioner.


Är du klassombud

Är du klassombud?

Skicka oss ett mail så vi har möjlighet att nå just din klass!

info@ffbromsten.se