Att bli medlem

Bromstensskolans föräldraföreningen

För dig med anknytning till Bromstensskolan

Föreningen

 

Bromstensskolans föräldraförening bildades 2002 ur den tidigare Hem- och skolaföreningen.

 

Uppgiften är att vara en kontakt mellan hemmen och skolan i deras strävan att ge barn en trygg uppväxtmiljö och främja deras allsidiga utveckling.

 

Medlemmar

 

Alla med barn på Bromstensskolan kan vara medlemmar. Medlemsavgiften har sedan några år varit 100:- per familj och läsår, och den bestäms vid årsmötet. Årsavgiften används till förbättrande aktiviteter inom skolan.

Julpyssel

Nu senast hjälpte vi till med finansieringen av

julpyssel till skolan

 

ffbromsten.se - sedan 2002

Postgiro

Pg nr 685470-7

 

Uppge barnets namn vid inbetalning. Om ni har flera barn i skolan uppger ni ett av namnen.

 

Medlemsavgiften gäller per familj (inte per barn) och år.