Hur fungerar föreningen?

Bromstensskolans föräldraföreningen

För dig med anknytning till Bromstensskolan

Styrelsen

Medlemmarna väljer en styrelse vid årsmötet med totalt 8 ledamöter. Styrelsemöten hålls 1 gång varannan månad under terminstid och med skolledning och representanter för lärare som adjungerade deltagare. Det är tillfället att ta upp frågor kring skolans ekonomi, ordning, trivselfrågor eller för den delen kunskapsmål.

 

Klassombud

I varje klass väljs i början av hösten två klassombud, föräldrar som svarar för att både informera men också föra fram åsikter å klassens vägnar. Klassombudsmöten hålls varannan månad, och det är öppet för föreningens alla medlemmar. Det är tillfället att föra fram information; ibland ges särskilda föreläsningar, men här ges också tillfälle till debatt och diskussioner.

 

Styrelsemedlemmar

 

Stefan Hervén

Michael Biberfeld

Anna Branteby Schnelzer

Anna Ågeby

Cilla Söderhäll

 

 

ffbromsten.se - sedan 2002

Är du klassombud?

Skicka oss ett mail så vi har möjlighet att nå just din klass!

info@ffbromsten.se